• Derneğimiz Gıda Bankacılığı Yapmaktadır |

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ
Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur duruma düşen insanlara mali, sosyal, psikolojik, manevi her türlü desteği sağlamak ve aynı amaca yönelik çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlarla yardım faaliyetlerini “ELBİR”liğiyle koordine etmektir.

Bu misyon çerçevesinde her türlü insani projeleri hayata geçirerek;  gıda - giyim ve ev eşyası, barınma ve iaşe yardımları, gıda bankası, eğitim yardımları, destek eğitim yerleri temini, sağlık yardımları, yaralıların ameliyat ve tedavileri, hasta sevkleri takibi, protez temini ve uygulamaları, engellilere araç temini, koordinasyon ve raporlama, gönüllü tercümanlık hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

VİZYONUMUZ
“ELBİR”liğiyle sekiz milyarlık insanlık aleminde din, dil, ırk ve renk ayırımı yapmadan barış, adalet, sevgi ve kardeşlik anlayışını yaygınlaştırarak iyiliği hakim kılmaktır.

HEDEFİMİZ

- Her ne sebeple olursa olsun, mağdur ve mazlum duruma du¨şen insanlara yönelik maddi-manevi her tu¨rlu¨
yardım ve dayanışma faaliyetinde bulunmak,
- Bu amaçla faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
- EL BİR’liğiyle evrensel kardeşlik duygusunu gönu¨llere yerleştirmek,
- İnsanlığa karşı işlenen zulu¨mlerden ve doğal afetlerden etkilenen insanların mağduriyetlerini gidermek,
- Bireylerin ELBİR’liğiyle yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak,
- Ve en önemlisi barış içinde sevgi ve kardeşlik dolu bir du¨nya oluşturmaktır.

TEMEL İLKELERİMİZ
Kardeşlik
Yardımlaşma
Öncü olmak
Sağduyu
Adalet
Güven
Tarafsızlık
Gönüllülük
Evrensellik 
Şeffaflık 
Değerlere bağlılık
Mağdur ve mazlumların sesi olmak